Aξίες Caheeba

Αειφόρος Διαβίωση

 

Η εργασία και το περιβάλλον αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων διαχρονικά. Το σύγχρονο μοντέλο ανάπτυξης παρουσιάζει βιωσιμότητα στον άνθρωπο, κατά συνέπεια είναι αναγκαίο να αναζητηθεί ένα νέο μοντέλο εργασίας-διαβίωσης που θα ισορροπεί με το περιβάλλον.

Τα Caheeba περιλαμβάνουν κτιριακούς τύπους θερινής, εξάμηνης ή ετήσιας χρήσης που μεταφέρονται σε οποιοδήποτε σημείο με οδική πρόσβαση χωρίς την απαίτηση πρόσθετων υποδομών. Η εγκατάστασή τους δεν απαιτεί αλλοιώσεις του φυσικού ανάγλυφου και η λειτουργία τους, δεν επιβαρύνει το έδαφος, τον αέρα και το νερό με ρύπους.

Τρόπος Ζωής

Τα κτίρια Caheeba απευθύνονται σε ομάδες ανθρώπων που επιθυμούν να βιώσουν μια διαφορετική εμπειρία για χρονικό διάστημα ολιγοήμερων διακοπών μέχρι και την πλήρη αλλαγή του μοντέλου διαβίωσης που ακολουθούν έως σήμερα. Αν το επιθυμούν ο χρόνος τους μπορεί να μοιράζεται ανάμεσα στην οικονομικής εργασίας τους (αρκετοί θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται αρκετές ώρες από το σπίτι) και στην περιβαλλοντική εργασία τους, που θα αφορά όλες της απαραίτητες δραστηριότητες διαχείρισης του περιβαλλοντικού φορτίου διαβίωσής τους. Κατ’ αντιστοιχία με τους παραδοσιακούς οικισμούς και τα χωριά που κάλυπταν τις περιορισμένες ανάγκες διαβίωσης με δικά τους μέσα και είχαν μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, οι κάτοικοι των Caheeba θα χρησιμοποιούν στην περιβαλλοντική εργασία τους την τεχνολογία, ώστε να καλύπτουν τις σημερινές διευρυμένες ανάγκες τους με χαμηλό ή μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Κοινότητα

Τα Caheeba προορίζονται για περιαστικές, τουριστικές/παραθεριστικές και αγροτικές περιοχές όπου υπάρχουν ελεύθεροι χώροι και εκτάσεις με δυνατότητες καλλιέργειας ή άλλων εγκαταστάσεων, διότι μπορούν να λειτουργήσουν ως αυτόνομες μονάδες ελάχιστα ή καθόλου εξαρτώμενα από υπάρχουσες ενεργειακές ή άλλες υποδομές. Επιπρόσθετα, μπορούν να συγκροτήσουν κύτταρα αυτόνομων κοινοτήτων ή συμπληρωματικών σε υπάρχοντες οικισμούς, συμβάλλοντας στην αναβίωση μικρών χωριών και αγροτικών κοινοτήτων σε συνδυασμό με σταθερότερες μορφές οικολογικής δόμησης.

Η παρουσία και ο τρόπος λειτουργίας τους επηρεάζουν τον κοινωνικό και οικονομικό τους περίγυρο προς την κατεύθυνση της αειφόρου διαβίωσης. Λόγω των νομαδικών χαρακτηριστικών τους, όταν παύουν οι λόγοι παρουσίας τους στην περιοχή (κοινωνικοί, κλιματικοί, οικονομικοί, τουριστικοί) θα μεταφέρονται σε άλλες περιοχές, χωρίς να αφήνουν πίσω τους περιβαλλοντικά κατάλοιπα και μη αντιστρέψιμες αλλοιώσεις του φυσικού ανάγλυφου.

Προσαρμογή-Ευελιξία

Τα Caheeba έχουν μεταβλητά κλιματικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά καθημερινής λειτουργίας που συνδυάζονται με τα στοιχεία του εκάστοτε περιβαλλοντικού περίγυρου. Το εύρος των δυνατοτήτων προσαρμογής τους καθορίζεται από τις λειτουργικές ανάγκες διαβίωσης, ενώ απαιτούνται διαφορετικοί τύποι εξοπλισμού ανάλογα με τις κλιματικές ζώνες και τις περιβαλλοντικές δυνατότητες π.χ. διαφορετική κλιματική προσαρμογή απαιτείται σε νησί των Κυκλάδων με ξηρό κλίμα, ήλιο, αέρα, με μικρές δυνατότητες καλλιέργειας και έλλειψη πόσιμου νερού, από ένα νησί του Ιονίου με υγρό κλίμα, άφθονο νερό, λιγότερο ήλιο και αέρα και με εύφορη γη για καλλιέργεια.

Αρχιτεκτονική Φυσιογνωμία

Οι ιδιότητες των Caheeba συνδυάζονται με καινοτόμα αρχιτεκτονικά σχέδια, που διαθέτουν χαρακτηριστικά ενεργητικού και παθητικού ενεργειακού σχεδιασμού και έξυπνες λύσεις διαρρύθμισης των εσωτερικών χώρων. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις διαστάσεις των Caheeba λόγω της φορητότητας, έχουν ευεργετικές συνέπειες στην κλίμακα των κτιρίων, αφού αποτρέπουν τη δημιουργία μεγάλων και περίπλοκων κτιριακών όγκων.

Οι συνδυασμοί των παραπάνω χαρακτηριστικών έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πρωτοποριακών προϊόντων που τα καθιστούν μοναδικά στο είδος τους σε παγκοσμίως.

Τεχνολογία

Εκτός του παθητικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που μειώνει την ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας, ο ενεργητικός σχεδιασμός ενσωματώνει τεχνολογικές λύσεις που διαχειρίζονται το περιβαλλοντικό φορτίο των κτιρίων. Αυτές αφορούν αυτοτελώς το κάθε κτίριο, αλλά στην περίπτωση που συγκροτείται ομάδα κτιρίων (π.χ. τουριστικοί οικισμοί) θα μπορούν συνεργαζόμενες να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Οι μέθοδοι παραγωγής και αποθήκευσης ενεργειακών και φυσικών πόρων προς κατανάλωση χρησιμοποιούν τις παρακάτω τεχνολογικές λύσεις:

  • Ηλιακοί συλλέκτες (φωτοβολταϊκά/ηλιοθερμικά πάνελ)
  • Ανεμογεννήτριες
  • Αντλίες θερμότητας
  • Μπαταρίες
  • Αποθήκευση ψύξης/θέρμανσης σε στερεά και υγρή μορφή
  • Καλλιέργεια φυτών για παραγωγή ενέργειας και διατροφή

Οι μέθοδοι διαχείρισης των περιβαλλοντικών αποβλήτων από την κατανάλωση των ενεργειακών και φυσικών πόρων θα χρησιμοποιούν τις παρακάτω τεχνολογικές λύσεις:

  • Βιολογική επεξεργασία
  • Κομποστοποίηση
  • Ανακύκλωση-Επανάχρηση
  • Πότισμα

Η επιλογή των τεχνολογικών λύσεων εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τις υποδομές της περιοχής, την ευκολία συντήρησης τους, το κόστος και από τον χρόνο χρήσης των κατοικιών.

adminΑξίες