Καντίνες

Ρυμουλκούμενες/ημιρυμουλκούμενες κατασκευές για επαγγελματική ή/και ιδιωτική χρήση με ενσωματωμένους τροχούς που πληρούν όλες τις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Ανάλογα του τύπου και του βάρους τους σύρονται από απλά επιβατικά οχήματα μέχρι μικρά φορτηγά. Μπορούν να λειτουργήσουν μερικώς αυτόνομα και είναι εύκολα στην εγκατάστασή τους.

Green Kiosk-Light Canteen

Your Green Promotion in Motion

Τροχήλατος συρόμενος εκθεσιακός χώρος/κιόσκι με δυνατότητες για προβολή και πώληση προϊόντων και για υγειονομικού ενδιαφέροντος ελαφρές χρήσεις. Παρέχει δυνατότητες παραγωγής/αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και προσθήκης μικρού συστήματος αυτόνομης ύδρευσης/αποχέτευσης. Τοποθετείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και διαθέτει συρόμενο σύστημα μετακίνησης του μπροστινού πάγκου, αποθηκευτικούς χώρους, εσωτερικό φωτισμό με led και diming, φωτεινή πινακίδα  με led, ανοιγόμενο στέγαστρο με δυνατότητα προσθήκης τέντας και αρκετές επιφάνειες προβολής προϊόντων. Είναι ευέλικτη στο άνοιγμα/κλείσιμό της και μεταφέρεται εύκολα.  Περισσότερα

Green Canteen

Your Green Business in Motion

Τροχήλατη συρόμενη καντίνα με χώρους παρασκευής/πώλησης προϊόντων με ανεξάρτητη πρόσβαση και δυνατότητες παραγωγής/αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης με δυνατότητα εξωτερικών συνδέσεων και δίκτυο υγραερίου με ειδικό εξωτερικό κουτί αποθήκευσης της φιάλης. Τοποθετείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και διαθέτει συρόμενο σύστημα μετακίνησης του ψυγείου-βιτρίνα, αποθηκευτικούς χώρους, εσωτερικό φωτισμό με led και diming, φωτεινή πινακίδα  με led, ανοιγόμενο στέγαστρο με δυνατότητα προσθήκης τέντας και αρκετές επιφάνειες προβολής μενού και προϊόντων. Είναι ευέλικτη στο άνοιγμα/κλείσιμό της και μεταφέρεται εύκολα. Περισσότερα

Static Eco Canteen

Your Sustainable Business Spot

Διαθέτει χαρακτηριστική μορφή με ελληνικά ή μεσογειακά στοιχεία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της είναι παρεμφερή με την green canteen. Περιλαμβάνει  μεγαλύτερους χώρους για σταθερό πάγκο-ψυγείο και χώρους παρασκευής/αποθήκευσης προϊόντων. Δεν είναι τόσο ευέλικτη όσο η green canteen, λόγω του βάρους και του μεγέθους της και προορίζεται για εποχιακή ή μονιμότερη εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.  Περισσότερα

Eco Caravan Canteen

The Green Mini Restaurant

Μεγάλη τροχήλατη συρόμενη καντίνα με χώρους παρασκευής/πώλησης προϊόντων με κοινή πρόσβαση και δυνατότητες παραγωγής/αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Έχει αυτόνομο δίκτυο ύδρευσης/αποχέτευσης με δυνατότητα εξωτερικών συνδέσεων και δίκτυο υγραερίου με ειδικό εξωτερικό κουτί αποθήκευσης της φιάλης. Τοποθετείται σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους και διαθέτει πολλές επιφάνειες εργασίας, αποθηκευτικούς χώρους, εσωτερικό φωτισμό με led και diming, φωτεινή πινακίδα  με led, ανοιγόμενο στέγαστρο ή ρολό με δυνατότητα προσθήκης τέντας και αρκετές επιφάνειες προβολής μενού και προϊόντων. Είναι ευέλικτη στο άνοιγμα/κλείσιμό της και μεταφέρεται εύκολα αν υπάρχει επαρκής χώρος. Περισσότερα

Tiny Market Canteen

Tiny and Cozy

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Περισσότερα

Medium Market Canteen

The Green Mini Restaurant

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Περισσότερα

Medium Container Canteen

The All - Purpose Box

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Περισσότερα

Large Container Canteen

The All - Purpose Box

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Περισσότερα

Piaggio Ape Canteen

The Green Mini Restaurant

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.Περισσότερα

Chopper Canteen

The Green Mini Restaurant

Τρίκυκλο όχημα με καρότσα που διαθέτει υποδομή για προβολή και πώληση προϊόντων και για υγειονομικού ενδιαφέροντος χρήσεις. Διαθέτει φωτισμό με led και πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση που συνδέεται με ηλεκτρικό δίκτυο ή γεννήτρια. Επίσης διαθέτει υδραυλικό/αποχετευτικό δίκτυο με ξεχωριστές ανοξείδωτες δεξαμενές που έχουν τη δυνατότητα εξωτερικών συνδέσεων και πλήρες δίκτυο υγραερίου. Περισσότερα

Τα κτίρια Caheeba είναι φορητά, διότι είτε είναι τροχήλατα, είτε μεταφέρονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Leo LeoΚαντίνες