Ιδιότητες Caheeba

Όλα τα Caheeba διαθέτουν 4 βασικές ιδιότητες που τα διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα κτίρια.
Αυτές οι ιδιότητες, ανάλογα του ποσοστού τους σε κάθε Caheeba, καθορίζουν τη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του.

Περιβαλλοντικό αποτύπωμα

 

 • Τα Caheeba δεν αλλοιώνουν το φυσικό ανάγλυφο, διότι οι μικρές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για την εγκατάστασή τους είναι πλήρως αντιστρέψιμες περιβαλλοντικά.
 • Τα κτίρια Caheeba δε ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα, διότι δε χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα για τη λειτουργία τους.
 • Τα κτίρια Caheeba συλλέγουν το βρόχινο νερό και ανακυκλώνουν σε μεγάλο ποσοστό τα λύματά τους.
 • Τα κτίρια Caheeba κατασκευάζονται από υλικά που είναι ανακυκλώσιμα ή επαναχρησιμοποιήσιμα.

Ενεργειακή Αυτονομία

 • Τα κτίρια Caheeba είναι πλήρως ή μερικώς αυτόνομα, διότι χρησιμοποιούν την ηλιακή ακτινοβολία και τον άνεμο για να καλύψουν τις ενεργειακές τους ανάγκες.
 • Τα κτίρια Caheeba αποθηκεύουν σε διαφορετικές μορφές την παραγόμενη ενέργεια ώστε να την χρησιμοποιήσουν στο χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί.
 • Τα κτίρια Caheeba έχουν πολύ χαμηλές ενεργειακές ανάγκες, διότι διαθέτουν υψηλές προδιαγραφές θερμομονώσεων στα δομικά τους στοιχεία (U value) και εκμεταλλεύονται τον φυσικό φωτισμό (natural lighting), χωρίς να υπερθερμαίνεται (overheating) το εσωτερικό και να θαμπώνονται (glare) οι ένοικοι του κτιρίου κατά τους εαρινούς μήνες

Φορητότητα

 • Τα κτίρια Caheeba είναι φορητά, καθώς κάποια είναι τροχήλατα, και κάποια μπορούν να μεταφερθούν σε διαφορετικές τοποθεσίες.
 • Τα κτίρια Caheeba είναι εύκολα μετακινούμενα διότι οι διαστάσεις τους είναι κατάλληλες για οδική ή θαλάσσια μεταφορά.
 • Τα κτίρια Caheeba είναι ευέλικτα στον τρόπο κατασκευής/συναρμολόγησης τους ώστε να προσαρμόζονται σε ειδικές απαιτήσεις μεταφοράς.

Ταχύτητα Τοποθέτησης/ Λειτουργίας

 • Τα κτίρια Caheeba μεταφέρονται και τοποθετούνται/συναρμολογούνται σε σύντομο χρόνο και με ελάχιστη προετοιμασία.
 • Τα κτίρια Caheeba καθίστανται πλήρως λειτουργικά με την τοποθέτησή τους, διότι φέρουν όλο τον μηχανολογικό εξοπλισμό τους.
adminΙδιότητες